فریاد زیر آب

ﺧـــﺪﺍﯾﺎ ﻣـﺮﺍ ﺑﺒﺨـﺶ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ دوست داشتن
رو هم نمی دونست
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺶ ﺳﺮﺕ
 ﻓﺮﯾـــــﺎﺩ ﮐﺸﯿﺪﻡ...

حریم جزیره عشق

/ 3 نظر / 45 بازدید
shiva

آدم که غرق شود قطعا میمیرد;چه در دریا,چه در رویا... [گل]

shiva

اگر رنجی نمی بردیم هرگز مهربان بودن را نمی آموختیم . . . [گل]