دلش با من نـــی ...

اسـمـش نـه عـشـقـه ...
نــه عـلاقـه ...
نــه حـتـی عـادت ...
حـمـاقـت مـحـضـه ...
د لـتـنـگ کـسـی بـاشـی
کـه د لـش بـا تـو نــــی ...


/ 5 نظر / 33 بازدید
مرجان

دله دیگه اگر حالیش بود که آدمهارو به این روز نمی نداخت [افسوس]

مرجان

اگر دوست داشتی تبادل لینک کنیم؟ خبر بده