لحـظه...

واسـه کسی که برای داشتنـت
ذره ایی تلاش نکنـه...
یک لحـظه دلتنگی هم زیادیه...

حریم جزیره عشق

/ 237 نظر / 89 بازدید
نمایش نظرات قبلی
لیلا

غربت آن نیست که تنها باشی فارغ از فتنه ی فردا باشی…. غربت آن است که چون قطره ی آب در به در ، در پی دریا باشی… غربت آن است که مثل من و دل در میان همه کس یکه و تنها باشی….!!!

mobina

[قهقهه]آپممممممممم

hiva

حسود تصور می کند چنانچه پای همسایه اش بشکند، او بهتر راه تواند رفت.[من نبودم]

اسماعیل

به کـِــرم های اطرافتــــــ پیله نکن!!! توهّم پروانه شدن می گیرند...

زهرا

[ناراحت][ناراحت][ناراحت]

مائده

. زیبایی ات دیکتاتوری است که کلمات را در من به گلوله می بندد ! هر لحظه ، شعری در من شهید می شود

مائده

اپــــــــــــــم[لبخند][گل]

دنیا شیشه ای

تا بحال با خودت فکر کرده ای که چرا باختی ؟ چرا من را از دست دادی ؟ با خودت فکر کرده ای که دیگر مثل من را کجا میتوانی پیدا کنی ؟ فکر همه جایش را کرده ای ، مگر نه ؟ فکرش را کرده ای که دیگر صبح ها بدونه صبح بخیر من و شب های بدونه شب بخیرم چگونه سر کنی .. دیگر چه کسی پیدا میشود که حرصت را بخورد ... منتظر دوستت دارم هایت بماند و مکث کند .... بچگی کند و عاشقت بشود ... احترامت را نگه دارد و در قبال توهین هایت سر بلند نکند... حرف های دلش را برایت نامه کند ... برای دیدن خنده هایت حتی دلقک هم بشود ... برای دیدنت بهانه بیاورد و زور بگوید ... دیگر چه کسی پیدا میشود که به همه ی دنیا بگوید که عشقش تو هستی... و به بهتر از تو بگوید خودش بهترین را دارد... دیگر چه کسی پیدا می شود که بخاطرش عصبانی بشوی... سرش فریاد بزنی و چندساعت بعد باز هم بشود عزیز دلت... بشود تنها کست ... دیگر میخوای به کی بگویی " تو هم اگر نبودی من دق میکردم" ... به کی زل بزنی وخوشگــل ِ من صدایش کنی ... بخاطر کی مسافتی را طی میکنی تا فقط برای چند لحظه ببینیش ... تو دیگر من را نداری ... مرا از دست دادی ... تو دیگر هیچی نداری و تمامت را پیش من جا گ