عشق و نفرت

احساس بدیه که هنوز ته قلبت دوسش داری

اما دیگه نخوای باهاش باشی هنوز بهش فکر میکنی چشات پر اشک میشه

اما دیگه نتونی خاطراتشو تحمل کنی دلت برای خودش ,خنده هاش ,ژستاش لک زده

اما دیگه دوست نداری باهاش رو در رو بشی یا ببینیش هنوز عاشقشی و می پرستیش

اما هیچ وقت نتونی ببخشیش , خیلی سخته تو مرز عشق و نفرت گیر کنی !

/ 0 نظر / 40 بازدید