درکم کن ...

گاهی دلـم می خواهد

وحشـیانه غرورت را پاره کنم!

قلبت را در مشتم بگیـرم و بفشارم

تا حـال مرا لـحظه ایی بفهمی..!


/ 26 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
shiva

آرزوهایم هوایی میشوند . . . ! به باد میروند . . . ! دود میشنود . . . ! حس میکنم معتاد حسرت هایم شده ام . . . ! upam[گل]

ساناز

دل آدم چه زود خر میشه! با یک “دلخوشی” با یک ” هستم ” با یک ” نترس ” با یک ” نوازش ” با یک ” آغوش ” و چه راحت خرد میشه با یک نگاه “متفاوت ” با یک حرف ” نامتعارف ”

ساناز

لَعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضـــــــی آهَنگـــ ـ ـ ــــآ بــﮧ بَعضـــــــی פֿــیـــــآبـــونــ ـ ـ ــــآ بــﮧ بَعضـــــــی حَــــرفـ ـ ـ ـــــآ لَعنَتیــــــــآ تـــــــو چَنـــــــد ثــــــآنیــــــــﮧ آدَمــــــو میبــَــــرَטּ بــﮧ روزایــــی ڪـــﮧ واســــــﮧ اَز بِیـــن بُردَنِشــــــوטּ تو ذِهنِتــــــ یــــﮧ عُمـــــــــر "ویــــــروטּ" شـُــــــدی ...

ساناز

لعـــــنت به تو ای "دل" که همیشه جائی جا می مانی که تــــــو را نمی خواهند...!!

eli

Very like [گل][گل]

ساناز

هر روز که می آمدی و بوســـه ای می دادی، من آن را گــِــره ای می کردم بین نخ های کاموا حال که شـــال گردنی قرمز با هزاران هزار گره برای تو بافتـــــه ام نیستی … به خودم دلـــــداری می دهم … برایش کـــوتاه بود؛ خوب شد که رفت …!!!

ساناز

این روزها "دوستــــ♥ــت دارم" ها دیگر قلب کسی را به تپش وا نمیدارد و گونه کسی را سرخ نمیکند . . . مشکل از دوســــــــ♥ــــت داشتن نیست ، مشکل از تکرار است . . .

ساناز

خدایا! مرا تنها مگذار که مبادا نگاهم به بنده ای از جنس خاک محتاج شود...

ساناز

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!! عاری از عاطفــه ها... تهی از موج و سراب... دورتر از رفقا... خالی از هرچـﮧ فراق!! من نـﮧ عاشق هستم ؛ و نـﮧ محتاج نگاهی کـﮧ بلغزد بر من.. من خودم هستم و یک حس غریب که بـﮧ صد عشق و هوس می ارزد