خیلی سخته ...

خیلی سخته که بغض داشته باشی اما نخوای کسی بفهمه ...

خیلی سخته که عزیزترین کست ازت بخواد فراموشش کنی ...

خیلی سخته روز تولدت همه بهت تبریک بگن جز اونی که بخاطرش زنده ای ...

خیلی سخته که غرورت رو به خاطر یه نفر بشکنی بعد بفهمی دوست نداره ...

خیلی سخته دلتنگش باشی اما ...


/ 0 نظر / 38 بازدید