حــرف...

پشت سرمون زیاد حرف میزنن..!
اشکال نداره..!
سـگی که مارو نمیشنـاسه
زیاد واق واق میکنه.!!

حریم جزیره عشق

/ 322 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سودا

مـســافــرتــریــن آدَم دنیـا هــــــم دست خــطی مـی خــواهَـد کـه بـنـویـســد بـَـرایــش " زود بَــرگــــرد " طـاقـت دوری ات را نـدارم . . .

faeze7

____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____

مارال

دلـــم را تهدید کرده ام... که اگر یک بار دیگر بهانه ات را بگیرد! میدهم دوباره بســوزانیش...

مارال

گــاهی آدم دلــش میخــواهد کفــش هایش را در بیــاورد یــواشکی نوکــ پــا,نوکــ پــا از خــودش دور شــود دور دور دور...

مارال

تنهایی است دیگر . . . . . . . دلش میخواهدهمیشه باهام باشد

غزل

در هیاهوی زندگی، دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد، نمی شود؛ “به همین سادگی”! کاش نه می دویدم و نه غصه می خوردم، کاش فقط او را می خواندم…

مریم

از زندگی دردها کشیدم واز دردها درسها آموختم با تنهایی ساختم با بیکسی سوختم ولی یاد نگرفتم کسی را فراموش کنم که همیشه در یادش هستم

شهرزاد قصه گو

ســکـوتـــــم رو دوسـتـــــ دارم ... چـــــون در آن گـلـه ای نـیـسـتــــ گـاهـی سـکـوتـــــ دلــی را مـی شـکـنـد گـاهـی دلـی را بـدسـتـــــ مـی آورد گـاهـی از دل تـنـگـی حـکـایـت مـی کـنـد گـاهـی بـغـض در گـلـو خـفـتـه اسـتـــــــ گـاهـی حــــرفــــ در راه مـانــــــده اسـتـــــ گـاهـی اوقـاتـــــ سـکوتــــــ سـخـن بـی کـلام اسـتـــــ و گـاهـی سـکـوت گـریـه بـی صـدای دل یـکــ عـاشـق اسـت +سلام گرامی با مطلبی به روزم منتظرت هستم[گل][گل]

کلبه تنهایی

گفتم دوسم داري ؟ گفت بچه اي برو بزرگ شو ! رفتم بزرگ شدم اما انقدر بزرگ شدم که يادم رفت دوسش داشتم !