پـیدایم کـُن ...

از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن …
مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا
دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد

/ 1 نظر / 34 بازدید
نسیما

سلام دیدی اومدم[نیشخند] بزن کف قشنگرو[دست]