هَمَش واسه دلم بود ...

هَمَش فکروخیالم شدی تو ...
اصلا واسه دلم شدی تو ...
هَمَش بی خیالِ دلمی تو ...
چشام خیره میشه بیاد تو ...
هَمَش میخوام ببینمت تو ...
دیگه دیونه شدم واسه تو ...
هَمَش مینویسم واسه تو ...

اِنگار نمیخوای فراموش بشی تو ...

 

/ 0 نظر / 30 بازدید