گریه عشق ...

دلم برای دیدنت گریست ...
بگذار بگرید!
تا بداند هر آنچه خواست...
همـیشه نیـست ...
جزیره عشق

/ 22 نظر / 36 بازدید
نمایش نظرات قبلی
zahra

بهترین قلبهادرپیشگاه خدا :متعلق به کسانیست که بی هیچ توقعی مهربانند

shiva

کبریت را روشن میکنم و آرام کنار گوش سیگار می گویم : عصر ، عصر نامردهاست رفیق ! و یک بار دیگر برای آرامش خودم . . . رفیق سوزی میکنم . . . [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

coffe16

رفتنش خط زدن برمن نبود ... شروع بی لیاقتی اوبود...

romisa☂

او هنوز روسری ” آبی ” میپوشد ! و من سیگار فیلتر ” قرمز ” میکشم ! چه شهر آورد بزرگیست !

یاس

[بغل]وبتم عالیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فدا