دوستی و عشق

روزی دوستی از عشق پرسید :

فرق ما دو تا چیه؟

عشق گفت: تو با یه سلام شروع میشی ولی من با یه نگاه .

عشق از دوستی پرسید :

حالا از نظر تو فرق ما دو تا چیه ؟

دوستی گفت : من با یه دروغ تموم میشم و تو با مرگ ... .

/ 0 نظر / 16 بازدید