نمیتونم

هر وقت به خودم میگم که میخوام بی خیالشم و به زندگیم ادامه بدم ...
یه جایی تو وجودم هست که نمیتونه فراموشش کنه ...

http://www.photocase.com/stock-photos/209384-stock-photo-white-red-love-black-emotions-heart.jpg

 

/ 0 نظر / 33 بازدید