خالی ام از احساس ...

اشک هایم را ریخته ام...

 غصه ها را خورده ام...

 نبودن ها را شمرده ام...

این روزها که میگذرد خالی ام...

 خالی از خشم ، نفرت ، دلتنگی ...

 و حتی از عشق ، خالی ام از احساس ...

جزیره عشق

/ 70 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mona

هیچ وقت اخلاق گند کسی رو به خاطر قیافه ی خوبش تحمل نکنید!!! کلاغ مهربون به از گربه ی وحشیه...

mona

بعضی ها رهگذرند... از همان اول... می آیند که بروند... می آیند که نمانند... یادت باشد هیچ وقت دل نبندی به بودنشان... چون وقتی بروند تو می مانی و دلی که دیگر تا ابد دل نمی شود برایت

mona

دل ... این کلمـــــــــ ــــــــه ی بی نقطه... گاهی تنـــــــ ـــــــگ میشود... تاحد یــــ ـــــ ـــــک نقطه..

mona

عیسی را، به صلیب هم نمی کشیدند ، می کشتند مثل تو، که اگر مرا از یاد نمی بردی ، می رفتی وب سایت ا

mona

,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,• …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` …..............…,•’``’•,•’``’•, ...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’ ..............……....`’•,,•’` …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` ,•’``’•,•’``’•, ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•’...... ,•’``’•,•’``’•,. ’•,`’•,*,•’`,•’ .....`’•,,•......’ …...…,•’``’•,•’``’•, …...…’•,`’•,*,•’`,•’ ...……....`’•,,•’` آپم[گل]

mona

چرا گریه میکنی گفتم بیا آپم نگفتم بیا ختمم[سوال]

mona

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی...

mona

دلم برات تنگ شده اما من...من میتونم این دوری رو تحمل کنم... به فاصله ها فکرنمیکنم میدونی چرا؟؟ آخه... جای نگاهترو نگاهم مونده هنوز عطر دستات رو ازدستام میتونم استشمام کنم رد احساستروی دلم جا مونده میتونم تپشهای قلبت روبشمارم چشمای بیقرارت هنوزم دارنباهام حرف میزنن حالا چطور بگمتنهام؟؟ چطور بگم تو نیستی؟؟ چطور بگم با من نیستی؟؟ آره!خودت میدونی میدونی که همیشه بامنی میدونی که تو،توی لحظه لحظه هایمن جاری هستی آخه...تو،توی قلب منی...آره! توقلب من برای همینه که همیشهبا منی برای همینه که حتی یه لحظه هم ازم دورنیستی برای همینه که میتونم دوریت رو تحمل کنم آخه هر وقت دلم برات تنگ میشه هروقت حس میکنم دیگه طاقت ندارم دیگه نمیتونم تحمل کنم دستامو میذارم رو صورتم یه نفس عمیق میکشم .دستامو که بو میکنم مست میشم... مست از عطر ت صدای مهربونت رومیشنوم و آخر همهء اینها به یه چیز میرسم به عشق به تو آره...به تو اونوقت دلتنگیم بر طرف میشه اونوقت تو رو نزدیکتراز همیشه حس میکنم اونوقت دیگه تنها نیستم حالا من این تنهایی رو خیلی خیلی دوسش دارم به این تنهایی دل بستم حالا میدونم که اینتنهایی خالی نی

mona

گرمای تنت ارزانیه همان لاشخورها......... من سرمای تنهایی ام را به گرمای هوست ترجیح میدهم.....

mona

اموخته ام که نباید به هیچ کس و به هیچ رابطه ایی وابسته شد واین نشدنی ترین اصلی بود که اموخته ام