» غلـط ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/٤/٢٧
» داشتن یا نداشتن ... :: شنبه ۱۳٩٦/۳/٢٧
» بیداری ... :: چهارشنبه ۱۳٩٦/٢/٢٧
» فکر تو ... :: یکشنبه ۱۳٩٦/۱/٢٧
» جهان بی تو ... :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/٢٧
» سفیدی،سیاهی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٢٧
» نقشه گنج... :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» صدای عشق... :: شنبه ۱۳٩٥/٩/٢٧
» ناجور دوست دارم... :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۸/٢٧
» وسط گرفتاری ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/٢٧
» ملاءعام ... :: شنبه ۱۳٩٥/٦/٢٧
» نگاهت... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٥/٢٧
» یه نگاه... :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٧
» صدای عشق ... :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٧
» راز این دلم... :: دوشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٧
» حسودم ... :: جمعه ۱۳٩٥/۱/٢٧
» بردمت ز یادم ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» خسته و نترسم بات... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٧
» زهی خیال باطل... :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢٧
» خواب... :: جمعه ۱۳٩٤/٩/٢٧
» آغوش... :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٧
» تکرار ... :: دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٧
» گنـاه... :: جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٧
» هرلحظه... :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٧
» به درکــــ... :: شنبه ۱۳٩٤/٤/٢٧
» نزدیک... :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٧
» happy birthday 28 :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٧
» happy birthday 28 :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۱
» فریاد زیر آب :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٧
» مخاطب خاص چشام... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٧
» خاطره... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» ♥ مونا خانم تولدت مبارک ♥ حریم عشق ♥ :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٩
» تک دل این دلی... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» دقت... :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» خانه عشق :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» سـال نـو مبارکـــــ :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» زود باور... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» به خیر گذشت... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» تولدم مبارک 66/03/17 :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» حج عمره مفرده ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٧
» حج عمره مفرده ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٤
» اندازه من... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٧
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠
» شکرت خـــدا ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٧
» مال منی... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٧
» تنهایی ... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٧
» خـدا رو شکــر... :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٧
» عشق من همینه ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۸
» تولدم مبارک 66/03/17 :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» به خیر گذشت... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٥
» زود باور... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» سـال نـو مبارکـــــ :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۱
» ♥ مونا خانم تولدت مبارک ♥ حریم عشق ♥ :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٩
» تولد یک سالگی حریم جزیره عشق :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱
» دوست داشتن... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» احساس... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
» حــرف... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» لحـظه... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» مثل تو ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٥
» دل تنگم ، نارفیق... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱
» تو فقط ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٤
» توی خواب و رویایی بی احساس... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٧
» بارون... :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» متفاوت ... :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٢٥
» بخاطر خواهری گلم... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» مگه میشه فدات شم... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۱
» دوست دارم عزیزم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٤
» دوست دارم دنیام... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» دوست دارم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» یادم میره... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٤
» نمیتونم نادیده بگیرمت عزیزم... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۱
» یه کاری کن برام خــــــــــدا ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٧
» بر نمیگردم هیچوقت... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳
» نقطه سر خط !!! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳۱
» هنـوز نبـخـشیدمـت... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» کار سختی نیست... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۳
» عشق آخــرم... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» دوست دارم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» بی کسی ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» به درکـــــــ ... :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٩
» یواشکی ... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۸
» تو دلمی ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٧
» فـــدای سرت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» دلم براش ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٥
» بوسه عشق ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٤
» آهــــای غریــبه آشنا ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/۱۳
» نوشته هایم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٢
» منی که دارم فراموشت میکنم... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» یـادت زهر شده واسم... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠
» یه خورده بخندیم... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٠
» گریه عشق ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٩
» خالی ام از احساس ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۸
» خواب ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٧
» دلم تنگته ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٦
» حفظم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٥
» با این کارات فراموش میشی ... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٤
» یه خورده بخندیم... :: جمعه ۱۳٩٢/٥/٤
» تعطیل است ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳
» به سلامتی خوباش ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/٢
» واسه چشات ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱
» غرق عشقتم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» لب سوز ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۳٠
» عاشقتم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» یه خورده بخندیم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» نیستی تو ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۸
» سکوت ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
» نـــه نمیــــدانــــی! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦
» قدم میزنم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٥
» بغض ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» احساساتم رو درک کن ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» یه خورده بخندیم ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢۳
» دوس داشتن های من ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» چه فرقی میکنه ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٢۱
» اتفاق ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٠
» میخواهم بدانم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» ماه مهمانی خدا :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» حسادت ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۸
» آرامش ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» برای بودنش ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» آینده دلم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱٥
» یــادش ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/۱٤
» اشک ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/۱۳
» لبخند بزن FloweraM :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢
» واسه چشات ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢
» تخریب دلم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/۱۱
» نمیدونم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نــگاه ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
» درکم کن ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۸
» تنهایی ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٧
» نوووووش ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/٧
» کـابــوس ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» به یــاد من باشی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٥
» اوج تنهایی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٥
» آروم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤
» درد دل ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» خواب شب ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» عید مبارک :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢
» خلـوت دلــم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» فراموش نشدنی FloweraM :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳۱
» کلاغ پر ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳۱
» لعنت به عشق ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
» تموم حرفامی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» بیوگرافی اشکان دژاگه+عکس :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» بیوگرافی رضا قوچان نژاد+عکس :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» تنهایم... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٩
» راحت شد ازم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» فقط همین رفـــت... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» دلتنگتم دیوونه ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۸
» اشکام ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧
» مسیر زندگی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» دلش با من نـــی ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
» احساسم ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢۳
» خیال تو ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» خواب راحت ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» پـیدایم کـُن ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱
» دوست داشتنت ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» کاش میدونستی … :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تـنـهـایـی ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» همینو میخواستی ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
» منطق و احساس ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
» تولدم مبارک 1366/03/17 :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» خیلی سخته ... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» FloweraM :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٦
» صداقتم به تو ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٦
» خوب و بد ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» FloweraM :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳
» FloweraM :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
» بی هوا... :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠
» FloweraM :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» حس خاص ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٧
» لمس کن نوشته هایم را ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٦
» آروم میشم با تو ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٥
» تو خوابم میای ... :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٤
» نمیتونم :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳
» دوستی و عشق :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳
» عشق و نفرت :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۳
» مـــاه من ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» شعرهای من… :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۳٠
» هَمَش واسه دلم بود ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/۳٠
» دلم شکسته ز دوستی ... :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٢٧
» انــگار نــه انــگار ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٦
» مگه میشه ... :: جمعه ۱۳٩٢/٢/٦
» کسی نیست مثل تو ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/٥
» واسه چشمات مینویسم ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٤
» دروغگو نیستم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢
» خاطرهام نمیخوام تو رو ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱
» تنهایی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» پسر تنها ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱/۳۱
» در مورد گروه خونیتان چه میدانید؟ :: جمعه ۱۳٩٢/۱/۳٠
.: Weblog Themes By VatanSkin :.